Skip to main content

Onze diensten

Installatie ontwerp en advies

Wij geven een onafhankelijk advies over de meest efficiënte en duurzame technische gebouwinstallatie in elke situatie: eerlijk, transparant en realistisch. Vanzelfsprekend kunnen we daarbij een indicatie geven van de te verwachten installatiekosten en de te behalen energiebesparingen, zodat onze opdrachtgever een verantwoorde keuze kan maken. Het maken van een gedegen installatieontwerp vraagt kennis, ervaring, tijd en aandacht. Een doordacht en uitgewerkt installatieontwerp vormt immers de basis van het bouwproces. Voor verbouw- en nieuwbouwprojecten is Eba Advies graag uw partner voor het ontwerpen, berekenen, tekenen en aanbesteding gereed maken van alle gebouw gebonden werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. Onze aanpak: een compleet uitgewerkt en gecoördineerd ontwerp in combinatie met een volledig uitgeschreven bestek (geen richtlijnen bestek).

Hoe gedetailleerder de stukken zijn, hoe zorgvuldiger, scherper en eenduidiger de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatiebedrijven kunnen calculeren. Zo kunnen wij, of kan de opdrachtgever, de prijzen goed vergelijken (appels met appels). Een correct vergelijk is de basis voor de juiste selectie. Vanzelfsprekend kunnen wij de opdrachtgever hierbij van begin tot het eind van dienst zijn.

Tevens worden hierdoor problemen tijdens de realisatie geminimaliseerd en worden meerkosten zoveel mogelijk beperkt.

Bij voorkeur nemen wij dan ook in een vroeg stadium deel aan het ontwerpteam, zodat een integraal ontwerp mogelijk wordt. In overleg met opdrachtgever, architect en constructeur zorgen we voor een integraal installatie ontwerp, geheel toegespitst op het betreffende project.

Naast het ontwerpen van nieuwe installaties analyseren we tevens bestaande installaties en adviseren we over de mogelijke aanpassingen en de daarmee te behalen energiebesparingen. Van idee tot realisatie- en beheerfase: wij zijn op elk moment van het installatieproces inzetbaar.

Project management

De realisatie van nieuwe installaties in projecten heeft een nauwe samenhang met alle andere aspecten van een bouw, verbouwing of renovatie. Dus is een intensieve samenwerking binnen het bouwteam essentieel. Voor en tijdens het hele project is intensief contact en open communicatie met alle betrokken partijen essentieel voor een goede samenwerking. Wij zorgen voor afstemming tussen het bouwteam en de andere disciplines.

Korte lijnen en persoonlijke benadering zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij spreken de taal van de techniek en zijn inhoudelijk expert op gebied van installatietechniek. Van installatieadvies tot projectmanagement: Eba Advies controleert werkplannen en werktekeningen, beoordeelt de kwaliteit van uitgevoerd werk, adviseert over offertes en meer-/minderwerken, levert de installaties op tijd op en houdt uw budget en de kosten hierbij goed in de gaten.

Bouwbesluit berekeningen

Wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor een Omgevingsvergunning door het maken van de volgende berekeningen:

  • Daglichttoetreding conform BouwBesluit en NEN 2057
  • Ventilatie conform BouwBesluit en NEN 1087
  • Spuivoorziening conform BouwBesluit en NEN 1087
  • Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) conform BouwBesluit en NTA 8800

Vanzelfsprekend is dit mogelijk voor zowel woningen als utiliteit.

Als aanvulling op de bouwbesluitberekeningen, bestaat ook de mogelijkheid om de benodigde installatietechnische tekeningen te maken, zoals bijvoorbeeld vuil- en hemelwaterafvoeren.

Energie prestatie van gebouwen NTA 8800

Eba Advies heeft veel ervaring met het maken van energie prestatieberekeningen: sinds het invoeren van de methodiek in 1995. Naast het zelf maken van energie prestatieberekeningen, controleren wij ook voor diverse gemeenten de ingediende berekeningen.

Met ingang van 1 januari 2021 moeten vergunningsaanvragen voor nieuwbouw, zowel woningen als utiliteitbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze BENG eisen zijn opgesplitst in drie categorieën:

  • BENG-1:   de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • BENG-2:   het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • BENG-3:   het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De grenswaarden welke voor deze drie categorieën moet worden gehaald, zijn afhankelijk van het gebouwtype. Voor gebouwen met een woonfunctie geldt nog een aanvullende eis met betrekking tot het risico op oververhitting in de zomer, de zogenaamde TO-juli eis.

De NTA 8800 bevat de rekenmethodiek voor het bepalen van de BENG en TOjuli getallen. De berekeningen dienen te worden uitgevoerd door een gediplomeerd persoon. Eba Advies is in het bezit van het diploma EP-U adviseur Detail. Hierdoor kan Eba Advies alle berekeningen conform de NTA 8800 aanbieden: bestaande bouw en nieuwbouw, utiliteit en woningbouw. Beide voor zowel basis als detailberekeningen.

Vanwege onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van gebouwinstallaties zijn wij in staat om een zo optimaal mogelijk pakket aan uitgangspunten te adviseren waarmee de berekening aan alle actuele eisen voldoet. De praktische haalbaarheid en de benodigde investeringen die deze uitgangspunten met zich meebrengen staan centraal in ons adviestraject.